Login

Uzbekistan

Students

Yunusov Odil
Delegation Code:
UZB-S-3
Khasanov Otabek
Delegation Code:
UZB-S-4
Hofizov Umidjon
Delegation Code:
UZB-S-1
Kamolov Akobir
Delegation Code:
UZB-S-2

Leaders

Sapaev Usman
Delegation Code:
UZB-L-1
Khudayberdiev Uktamjon
Delegation Code:
UZB-L-2

Observers

The delegation is yet to provide this information.