Login

Singapore

Students

Jianzhi Wang
Delegation Code:
SGP-S-1
Lu Ziyou
Delegation Code:
SGP-S-2
Joshua Teo Wei Hern
Delegation Code:
SGP-S-3
Dylan Toh Shan Hong
Delegation Code:
SGP-S-4
Han Ruobin
Delegation Code:
SGP-S-5

Leaders

Zhi Han LIM
Delegation Code:
SGP-L-1
Rajdeep Singh Rawat
Delegation Code:
SGP-L-2

Observers

Ching Hua Lee
Delegation Code:
SGP-O-1
Fabiola Lip
Delegation Code:
SGP-O-2
Zhiming Darren TAN
Delegation Code:
SGP-O-3